درباره ما

گروه شرکتهای تحقیق و توسعه الکترونیک در سال1379 با رویکرد دانش بنیان درزمینه های طراحی،برنامه نویسـی و تولید دسـتگاه ها و تجهـیزات برقی و الکترونیکی آغاز به کار نمود.
و درطول سالیـان با افـزودن بر تجـارب خویش و استفاده از تجارب شرکتهای زیر مجموعه خود گامهای موثری در زمینه های تولید تجهیزات و دستگاههای الکترونیکی،بهره وری مصرف انرژی، سیستمهای مبتنی برانرژی های نو و سیستمهای روشنایی و نورپـردازی بر پایه LED برداشته است.
تلفن تماس:09334665437

تیم ما

تدبیر ترآشه اذر
ترسیمگران راه انرژی
تحقیق و توسعه الکترونیک