منبع تغذیه آزمایشگاهی 30 ولت 3 آمپر

زمان ارسال حداقل یک روز بعد از خرید

هزینه ارسال بر عهده مشتری می باشد.

منبع تغذیه آزمایشگاهی PS303

منبع تغذیه ولتاژ متغیر 0 تا 30 ولت 0 تا 3 آمپر :

– منبع تغذیه دیجیتال
– بسته شدن خروجی جریان (صفر شدن) در صورت اتصال کوتاه و یا محدود شدن جریان
– قابل استفاده برای تمامی کاربرد هایی که نیاز به ولتاژ مستقیم DC دارند
– دارای فن قوی جهت تنظیم دمای منبع در کاربرد های طولانی
– دارای  ولوم کنترل ولتاژ و جریان
– منبع تغذیه تک خروجی با ولتاژ متغیر 0 تا 30 ولت و جریان 0-3 آمپر
– قابل استفاده برای شارژ باتری های خشک
– محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار
– بدنه فلزی برای دفع بهتر حرارت

 

توضیحات

منبع تغذیه متغیر 30 ولت :
به واحدی که می تواند انرژی الکتریکی لازم یک سیستم الکتریکی را تامین نماید منبع تغذیه گفته می شود . منبع تغذیه آزمایشگاهی می تواند به صورت یک واحد متصل به یک سیستم الکتریکی باشد و یا می تواند به صورت یک سیستم جداگانه انرژی الکتریکی سیستم دیگر را تامین نماید . منابع تغذیه الکتریکی به دو دسته منابع تغذیه جریان مستقیم DC و جریان متناوب AC تقسیم می شوند .
منبع تغذیه DC می تواند باتری و یا یک مدار الکتریکی باشد که ولتاژ متناوب برق شهر را به ولتاژ مستقیم DC تبدیل می نماید .
در کار های آزمایشگاهی و مهندسی برق و الکترونیک همیشه نیاز به وجود منابع تغذیه احساس می شود تا مهندسین بتوانند توسط آن تغذیه مدارات الکتریکی و الکترونیکی را تامین و با تغییر پارامتر های منابع تغذیه مدارات خود را تست نمایند .منابع تغذیه مورد نیاز در چنین محیط هایی ، همان منابع تغذیه DC با استفاده از برق شهر است که قابلیت تغییر پارامتر های منبع تغذیه مانند ولتاژ و جریان را دارا می باشد .
از این منابع در تمامی محیط های آزمایشگاهی و تعمیراتی استفاده می شود .
منبع تغذیه ولتاژ متغیر 0 تا 30 ولت 0 تا 3 آمپر تتا الکترونیک دارای ویژگی های زیر است :
این دستگاه قابل استفاده برای تمامی کاربرد هایی است که نیاز به ولتاژ مستقیم DC دارند.
با بسته شدن خروجی جریان در صورت اتصال کوتاه و یا محدود شدن جریان از منبع تغذیه محافظت می کند.
در این منبع تغذیه از یک فن قوی جهت تنظیم دمای منبع در کاربرد های طولانی استفاده شده است.
دارای  ولوم کنترل ولتاژ و جریان می باشد.
برای شارژ انواع باتری های خشک می تواند مورد استفاده قرار گیرد.